Background_5

Bestuur ondersteunt Lokale Initiatieven

Recent heeft het Bestuur van de Kleine Kernen Empe Tonden het besluit genomen om lokale initiatieven financieel te ondersteunen bij de opstart van het initiatief.

Het gaat uitsluitend om een "kleine" tegemoet koming voor maximaal 3 initiatieven per jaar. Het is bedoeld om de beginners kosten van een initiatief te bestrijden, bv de aanschaf van een memorecorder voor een geschiedeniswerkgroep, of de kosten van papier / kopieen voor een beginnend wandelroutegroepje enzovoort enzovoort.

Heb je behoefte aan een financiele injectie voor je project, neem contact op met een van de bestuursleden. 

AED project Tonden van start

Sinds enige tijd is er een AED apparaat gestationeerd in het Tondense. Dus naast die van het Oortveld bezitten nu ook de Tondenaren een hulpmiddel bij een eventuele reanimatie. 

Daarnaast staat er een grote groep vrijwilligers (burgerhulpverleners) klaar om in het geval het nodig is zsm ter plaatse te gaan om hulp te verlenen. Bijna 50 personen uit Empe en Tonden hebben recent de certificering volbracht..

 

Voor meer info: zie de nieuwspagina

Asfaltering Emperweg en Weg over het Hontsveld

De gemeente heeft de bewoners gehoord en de wensen meegenomen nav het asfalteren van beide wegen. Er zijn na aanleiding van de nieuwe Emperbocht nog een paar zaken die aangepakt moeten worden om het verkeer eerlijk en veilg de kom te laten passeren. Hierbij staat centraal dat het een kinderrijke route is en als zodanig gebruikt moet worden.

Bestuursverslag 2016 beschikbaar

Heet bestuursverslag, inclusief de financiele afrekening, is beschikbaar. 

Belangstelling: stuur even een mailtje.

Levend Landschap Empe-Tonden

Na 2 druk bezochte opstart avonden gaan we van start

Afgelopen 2 maart heeft de inventarisatie plaats gevonden van de projecten waar de bewoners van Empe-Tonden binnen het kader van Landscahpsbeheer mee van start willen.

Allereerst worden nu de eventuele Partners erbij gezocht (exerne partijen die nodig zijn om erbij te betrekken (-Financieel - ondersteunend - beslissend).

Dan komen de project"trekkers' in juni bij elkaar om de volgende stappen te bespreken. Die zijn per project verschillend.

We zullen via deze site onder het kopje projecten Levend Landschap Emp-Tonden, zoveel als mogelijk de informatie geven over de te ondernemen en gedane stappen en resultaten.

ZIE PROJECTEN : Levend Landschap

Empe en Tonden

Twee kleine kernen in het noorden van de gemeente Brummen.
In het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel ligt Brummen. Een gemeente die inmiddels meer dan 1200...

Laatste nieuws

Mini_et_geld
Bestuur ondersteunt Lokale initiatieven
3 oktober 2017

Recent heeft het Bestuur van de Kleine Kernen Empe Tonden het besluit genomen om lokale initiatieven financieel te ondersteunen bij de opstart van het initiatief.

 

Mini_download
AED Project Tonden van start
3 oktober 2017
Category_s_white 03 AED

Sinds enige tijd is er een AED apparaat gestationeerd in het Tondense. Dus naast die van het Oortveld bezitten nu ook de Tondenaren een hulpmiddel bij een eventuele reanimatie. 

Daarnaast staat er een grote groep vrijwilligers...

Mini_nieuw3
Asfaltonderhoud Emperweg en Weg over het Hontsveld

De gemeente heeft de bewoners gehoord en de wensen meegenomen nav het asfalteren van beide wegen. Er zijn na aanleiding van de nieuwe Emperbocht nog een paar zaken die aangepakt moeten worden om het verkeer eerlijk en veilg de kom te...

Mini_slb_gelderland
Levend Landschap

Levend Landschap Empe-Tonden is gestart

 

Afgelopen 2 maart heeft de inventarisatie plaats gevonden van de projecten waar de bewoners van Empe-Tonden binnen het kader van Landscahpsbeheer mee van start willen.

Allereerst worden...

Mini_logo
Bestuur zoek naar bestaansrecht
16 juni 2015

Afgelopen maanden is er met en door de verenigingen die betrokken zijn bij Empe en Tonden / het Oortveld gesproken de toekomst van de Stichting Kleine Kernen Empe en Tonden. Gezocht is en wordt naar een vorm waarbij de samenleving van...