Background_8

Bestuur zoek naar bestaansrecht

Thumb_logo
Date_s 1 januari 2015

Afgelopen maanden is er met en door de verenigingen die betrokken zijn bij Empe en Tonden / het Oortveld gesproken de toekomst van de Stichting Kleine Kernen Empe en Tonden. Gezocht is en wordt naar een vorm waarbij de samenleving van deze beide kernen op bepaalde punten een kanaal richting de gemeente en de politiek heeft. Hiervoor is een notitie gemaakt en is leidend voor de discussie.

Iedere reactie vanuit de bewoners is welkom, al dan niet via een vereniging. Uiteraard ook individuele reacties zijn welkom... De resultaten van deze reactie bepalen uiteindelijk of en eventueel hoe de stichting verder gaat.