Background_1

AED

Thumb_et_aed
Date_s maart — december 2016

Als wijkraad maken we ons hard voor het ophangen van AED apparatuur in de kernen en voor de gebruikerstraining ervan.

 

 

 

Ons doel is om naast de AED die aan de buitengeven van het Oortveld hangt, een AED in Tonden beschikbaar maken.

We hebben hiervoor de handen ineen geslagen met het bestuur van het Oortveld. Op dit moment kijken we of zij de exploitatie voor hun rekening kunnen nemen van deze AED en dat de Kleine Kernen Empe-Tonden dit financieel ondersteunen.

Momenteel invenariseren we dan ook de gecertificeerden en trachten we een gezamelijke koers uit te zetten.

Daarnaast is het zo dat op landelijk niveau de alarmeringen voor vrijwillers die de AED kunnen hanteren en veelal ook gecertificeerde Hartreanimatoren zijn, gecentraliseerd gaan worden. Medio maart 2016 is de bedoelde datum.

Nieuws over dit project

Mini_download

AED Project Tonden van start

Sinds enige tijd is er een AED apparaat gestationeerd in het Tondense. Dus naast die van het Oortveld bezitten nu ook de Tondenaren een hulpmiddel bij een eventuele reanimatie. 

Daarnaast staat er een grote groep vrijwilligers (burgerhulpverleners) klaar om in het geval het nodig is zsm ter plaatse te gaan om hulp te verlenen. Bijna 50 personen uit Empe en Tonden hebben recent de certificering volbracht..

Date_s 3 oktober 2017

Activiteiten rondom dit project

Mini_et_aed

Infoavond HartVeiligwonen Brummen

Date_s 26 februari 2013 19:15
Location_s Gemeentehuis Brummen
Mini_et_aed

Infoavond HartVeiligwonen Eerbeek

Date_s 11 maart 2013 23:03
Location_s Eerbeek Korenmolen

Betrokken bestuursleden

Mini_default

Peter Meuris

Category_s Penningmeester

Documenten

File_extension_pdf
623 KB

AED-Alert Website 1

Date_s 4 december 2011
File_extension_pdf
1,24 MB

AED-Alert Website 2

Date_s 4 december 2011
Default
370 KB

AED Oproep aan gemeente voor alarmeringsysteem

 

Onderstaande mail is op 20 januari 2012 verstuurt aan u allen. Waarschijnlijk heeft iedereen gedacht dat de ander wel zou antwoorden op deze mail. Wat een feit is: we hebben geen antwoord gekregen van de “Gemeente” in het algemeen.

Jammer dit weer te moeten constateren. Juist ook omdat dhr Joosten heeft aangegeven in de Gezamelijke Wijkradenvergadering dat dit een hoge prioriteit zal moeten hebben binnen het ambtenarencorps en de burgerij. Nu, de burgerij staat te popelen, cursussen, aparatuur en de wil op in te grijpen als het moet.

 

Kernvraag is: welk alarm / waarschuwingssysteem gaan we krijgen in deze Gemeente?

Omdat het systeem 112-alarmcentrale gerelateerd is en de korpsbeheerder daar een actieve rol in kan spelen zijn wij van mening dat de gemeente een bescheiden doch essentiele rol kan spelen in het voor elkaar krijgen van een kwalitatief hoogstaande alarmeringsystematiek.Wij vragen U nogmaals vriendelijk om te reageren en uw standpunt en actieplan duidelijk te maken.

20-01-2012:
Nav het thema AED in de recentste gezamelijke wijkradenvergadering, ben ik nogeens in de materie gaan wroeten.En ik wil U als korpsbeheerder en daarom deelnemer aan de veiligheidsregio Noord Oost Gelderland het volgende meegeven.Er blijken 4 organisaties te zijn die AED alarmering, in welke vorm dan ook, kunnen aanbieden. Echter het hangt altijd om 1 zaak, de meldkamer 112 dient aangesloten te zijn bij een degelijke organisatie. Nu heeft er ergens in 2009 iemand in Den Haag geroepen dat er 1 systeem moest komen en vanaf dat moment is er in de veiligheidregios een stop gezet op de ontwikkeling. Echter er is niets gebeurt. Wel is er dacht ik 150.000 euro beschikbaar gesteld om een adviesbureau een voorstel te laten doen, echter nog geen info van die kant. En dan is de software nog niet eens ontwikkeld.Dan te bedenken dat iedere seconde geldt!!!!Nu, een van de alarmeringsorganisaties/systemen is (van) AED-Alert. Is gevestigd in Son en zeer actief in zuid/midden nederland. Zo ook in Gelderland Zuid en Gelderland Midden. Dus tot en met de Rhedense grens.De kosten voor aansluiting en op 1 ding na alle verdere kosten zijn ongeveer 7000 euro voor de gehele veiligheidsregio, dus een paar honderd euro voor iedere gemeente in deze regio. Het enige dat nog er boven op komt, zijn de SMS kosten. Verwaarloosbaar op de kosten van de alarmcentrale 112.De systematiek die gehanteerd wordt is gelijk aan de organisatie zoals maandagavond jl werd gepresenteerd. De deelnemende AED-ers melden zichzelf aan bij AED-Alert, en ontvangen nav een melding bij 112 een dringende oproep om reanisatie te gaan uitvoeren, met AED ondersteuning.Als men nu aansluit bij een van de organisaties, zoals AED-Alert, zal men ws automatisch meegenomen worden in het eerstgenoemde integratiesysteem dat een keer landelijk zal moeten werken.Kort en goed: Slechts 7000 euro scheiden ons van het redden van een aantal levens; Het initiatief ligt nu bij de korpsbeheerders van de veiligheidsregio;Wij verwachten, ook gezien uw betrokkenheid bij deze materie, dat ook Regio Noord en Oost Gelderland snel een dekkende AED alarmering heeft.

Date_s 10 april 2012
Default
249 KB

Stichting Hartslag 2012-04-25

Mail van de stichting ivm gemeentelijk beleid

Date_s 8 mei 2012
File_extension_pdf
49,5 KB